كلما ا شو فك با طيف لا ز م تهب

.

2023-06-04
    هورا و رومی محمد اقبال متن ترانه